Saltar al contenido →

10 – EDETA ROMANA. Memòria en pedra

Al cor de la Llíria actual trobem dos vestigis de l’època romana de singular valor.

Les Termes Romanes: són un dels complexos termals més complets de tota Hispania. Organitzat al voltant d’una zona religiosa, el conjunt termal, del segle I d. C., conté instal·lacions tant per a hòmens com per a dones, amb els seus caldarium, tepidarium i frigidarium, a més d’amplis espais de servei que completen una àrea arqueològica única.

Els mausoleus es localitzaben a l’exterior de la Edeta romana, en el camí que la connectava amb Valentia. En el món romà, era comú l’existència dels recintes funeraris extramurs, ja que en la llei de les XII taules, la X dedicada al sagrat prohibia l’enterrament o la inhumació dins de la ciutat. Aquesta mesura tenia com a finalitat evitar malalties i incendis.El conjunt està compost per dos mausoleus pertanyents a les famílies més riques, d’ells es conserva la part inferior, així com altres enterraments de menor rellevància, aediculae, rae i nínxols.